HARİCİ TİP ŞANTİYE PANOLARI

Yeni yapılmakta olan bir alanın enerji dağımındı geçici olarak kullanılan elektrik panolarıdır. Priz, aydınlatma, sulama gibi kullanım amaçlarına uygun olarak üremi yapılabilmektedir.

 HARİCİ TİP ŞANTİYE PANOLARINA NEREDE/NE ZAMAN/NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

 • Şantiyelerde
 • Şantiye kurulup kapanmasına kadarki süreçte
 • Şantiye alanındaki tüm enerji ihtiyacını sağlayabilmek için

HARİCİ TİP ŞANTİYE PANOLARINI TASARLAMAK İÇİN HANGİ BİLGİLERE İHTİYAÇ DUYARIZ?

 • Tek hat şeması, yükleme cetveli içeren altyapı ve üst yapı elektrik projeleri
 • Varsa zayıf ve kuvvetli akım planları, otomasyon senaryoları, topolojiler v.s.
 • İlgili işe ait tüm genel teknik şartnameler
 • İlgili resmi ve/veya özel kurum tarafından istenilen özel şartlar, ek şartnameler
 • Eğer varsa müşteri tarafından tarif edilen ve istenen özel durumlar.
 • Eğer şartname yok ise panoların elektriksel ve mekaniksel özelliklerini içerir özet bir doküman listesi, bu liste içerisinde panoların kullanım alanları, koruma sınıfları, kısa devre akımları, sac kalınlıklarını içerir min. detaylar, görseller vs. olmalıdır.
 • Dağıtım şirketlerine ait panolar için mutlaka dağıtım şirketi adı ve ilgili özel şartnameleri
 • Varsa Pano ölçüleri ya da panonun yerleşeceği alanın ölçüsü
 • Kablo giriş-çıkış yerleri
 • Giriş-çıkışlar için klemens istenip istenmeme durumu
 • Kablo girişleri için rakor/fırça istenip istenmeme durumu
 • Sac panoların fırın boyalı mı, yoksa sıcak daldırma galvaniz kaplamalı mı olması durumu, fırın boyalı isteniyorsa boya için RAL kodu bilgisi.
 • Onaylı şalt marka listesi ve liste içerisinden müşterinin tercih ettiği onaylı şalt marka isimleri
 • Harici tip panolar için sehpa/kaide nin istenip istenmeyeceği, isteniyor ise kaidenin teknik çizim ve mekaniksel özellikleri(sac,ctp,beton kaide olması gibi)