DONATILI SERİ

EBG SERİSİ (4)

EBI SERİSİ (1)

EBO SERİSİ (5)

EPİ SERİSİ (14)

EPO SERİSİ (8)

E serisinde yer alan ürünler; müșteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda șartnamesi ve projesine uygun olarak en yüksek verim ve optimum maliyet le planlanarak üretilmektedir.

Ürün serisi EPO, EPI, EBG, EBO ve EBI olmak üzere 5 alt serden olușur. Ürünler elektrik projesine bağlı kalarak tüm kabloları numaralı, cihazları takılmıș ve etiketlenmiș vaziyette donatılı olarak üretilmektedir.