DONATILI SERİ

EBG SERİSİ
(4)

EBI SERİSİ
(1)

EBO SERİSİ
(5)

EPİ SERİSİ
(14)

EPO SERİSİ
(8)

E serisinde yer alan ürünler; müșteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda șartnamesi ve projesine uygun olarak en yüksek verim ve optimum maliyet le planlanarak üretilmektedir.

Ürün serisi EPO, EPI, EBG, EBO ve EBI olmak üzere 5 alt serden olușur. Ürünler elektrik projesine bağlı kalarak tüm kabloları numaralı, cihazları takılmıș ve etiketlenmiș vaziyette donatılı olarak üretilmektedir.