Her yönüyle çevreci ve ileri teknoloji bir üretim sistemiyle tanışın.

Faaliyetlerimizle ilgili tüm çevre mevzuatı düzenlemelerine uymak ve çevresel tüm etkileri dikkate almak

Çevre üzerindeki olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde enerji, yakıt ve suyun ekonomik kullanımını, üretim sırasında oluşan atık oluşumunun en aza indirilmesini, atıkları mümkün olan her yerde yeniden kullanılmasını ve geri dönüştürülmesini tercih ederek, atık depolama sahasına giden atığı en aza indirmek.

Çevrenin korunması konusunda başarıya ulaşmak için tüm çalışanlarımızı bilinçlendirmek ve bireysel sorumluluk kazandırmak için eğitimlere tabi tutmak.

Çevreye zarar veren ve insan sağlığına zarar veren madde ve malzemelerin kullanımından mümkün olduğu ölçüde kaçınmak.

Mümkün olan her yerde arazimizdeki biyolojik çeşitliliği korumak ve geliştirmek.