DONATISIZ SERİ

UBG SERİSİ (1)

UBI SERİSİ (1)

UBO SERİSİ (1)

UPI SERİSİ (1)

UPO SERİSİ (1)

USK SERİSİ (1)

“U” serisinde yer alan ürünler; müșteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda șartnamesi ve projesine uygun olarak en yüksek verim ve optimum maliyet ile planlanarak üretilmektedir.

Ürün serisi UPO, UPI, UBG, UBO, UBI ve USK olmak üzere 6 alt seriden olușur. Ürünler donatısız olarak müșterilerimizin ihtiyaç duydukları ölçü ve özelliklerde sunulur.