DONATISIZ SERİ

UBG SERİSİ
(1)

UBI SERİSİ
(1)

UBO SERİSİ
(1)

UPI SERİSİ
(1)

UPO SERİSİ
(1)

USK SERİSİ
(1)

“U” serisinde yer alan ürünler; müșteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda șartnamesi ve projesine uygun olarak en yüksek verim ve optimum maliyet ile planlanarak üretilmektedir.

Ürün serisi UPO, UPI, UBG, UBO, UBI ve USK olmak üzere 6 alt seriden olușur. Ürünler donatısız olarak müșterilerimizin ihtiyaç duydukları ölçü ve özelliklerde sunulur.