DAHİLİ TİP SAYAÇ PANOLARI

Enerji tüketim miktarının takibi için kullanılan elektrik sayaçların bulunduğu panolardır.

DAHİLİ TİP SAYAÇ PANOLARINA NEREDE/NE ZAMAN/NEDEN İHTİYAÇ DUYARIZ?

 • Tüketilen ya da üretilen elektrik enerjisinin tüketim ya da üretim güç değerlerinin ölçülmek istendiği yerlerde
 • Tesiste üretim ya/ ya da tüketim başladığı zaman
 • Abonenin ürettiği ya da tükettiği güç ölçülerek ilgili şirkete ödemesi gereken ya da tahsil edilmesi gereken ücreti tespit edebilmek için

DAHİLİ TİP SAYAÇ PANOLARINI TASARLAMAK İÇİN HANGİ BİLGİLERE İHTİYAÇ DUYARIZ?

 • Tek hat şeması, yükleme cetveli içeren altyapı ve üst yapı elektrik projeleri
 • Varsa zayıf ve kuvvetli akım planları, otomasyon senaryoları, topolojiler v.s.
 • İlgili işe ait tüm genel teknik şartnameler
 • İlgili resmi ve/veya özel kurum tarafından istenilen özel şartlar, ek şartnameler
 • Eğer varsa müşteri tarafından tarif edilen ve istenen özel durumlar.
 • Eğer şartname yok ise panoların elektriksel ve mekaniksel özelliklerini içerir özet bir doküman listesi, bu liste içerisinde panoların kullanım alanları, koruma sınıfları, kısa devre akımları, sac kalınlıklarını içerir min. detaylar, görseller vs. olmalıdır.
 • Dağıtım şirketlerine ait panolar için mutlaka dağıtım şirketi adı ve ilgili özel şartnameleri
 • Varsa Pano ölçüleri ya da panonun yerleşeceği alanın ölçüsü
 • Kablo giriş-çıkış yerleri
 • Giriş-çıkışlar için klemens istenip istenmeme durumu
 • Kablo girişleri için rakor/fırça istenip istenmeme durumu
 • Sac panoların fırın boyalı mı, yoksa sıcak daldırma galvaniz kaplamalı mı olması durumu, fırın boyalı isteniyorsa boya için RAL kodu bilgisi.
 • Onaylı şalt marka listesi ve liste içerisinden müşterinin tercih ettiği onaylı şalt marka isimleri
 • Panoda kullanılacak ölçü alet ve cihazlarının( sayaç, akım trafosu, gerilim trafosu vb.) özellikleri, hassasiyet dereceleri