Tedaș Tipi Panolar (4)

Teiaș Tipi Panolar (2)

Sac Köşk Kabinler (3)

ESO serisi, kurum tipi harici tip panolardan olușmaktadır. Ürünler TEİAȘ, TEDAȘ MYD Șartnamelerine bağlı kalarak tüm kabloları numaralı, cihazları takılmıș ve etiketlenmiș vaziyette donatılı olarak üretilmektedir