TEİAȘ'A YATIRIM PROJELERİ VE BAĞLANTI ANLAȘMALARI KAPSAMINDA TESİS EDİLEN YERALTI GÜÇ KABLOSU

PROJEYÜKLENİMKARAKTERİSTİK
380 kV Çarşamba TM’DE 154 ki/ Yer altı Güç Kablosu Tesisi işiTaahhütTEİAŞ KABLO