ALÇAK GERİLİM PANO STANDARTLARI NELERDİR?

Alçak Gerilim Elektrik Panoları üretirken uyulması gereken standartlar ve bu standartlara bağlı olarak hazırlanan şartnameler vardır. Her ülkenin ulusal standartları mevcut olup her biri kabul ettiği uluslararası standartlara uyum sağlamak zorundadır. Dünyada birçok ülke ISO, IEC ve ITU uluslararası standartlarını kabul etmişlerdir.Türkiye ISO’ya 1955, IEC’ye 1956, CEN ve CENELEC’e de 2012 yılında üye olmuştur. ITU’da kurucu üyedir. Türkiye’nin ulusal standart kuruluşu ise TSE; Türk Standartları Enstitüsü’dür, 1960’da kurulmuştur. Şartnameler, Türk Standartlarının yürürlükteki en son baskılarına ve Türk Standartlarının bulunmadığı hallerde sırasıyla EN, HD ve IEC standartlarına uygun olarak hazırlanmaktadır.

 

 

 1. TS EN 61439-1/ IEC 61439-1 Standartı: Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları – Bölüm 1: Genel kurallar
 2. TS EN 61439-5/ IEC 61439-5 Standartı: Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol düzeni donanımları – bölüm 5: Genel şebekelerdeki güç dağıtımı için donanımlar
 3. TS EN 60947-1/ IEC 60947-1 Standartı: Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni – Bölüm 1: Genel kurallar
 4. TS EN 60947-2/ IEC 60947-2 Standartı: Alçak Gerilim Anahtarlama Düzeni ve Kontrol Düzeni Bölüm 2: Devre Kesiciler
 5. TS EN 60947-3/ IEC 60947-3 Standartı: Alçak Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri – Bölüm 3: Anahtarlar, ayırıcılar, ayırıcı anahtarlar ve eriyen telli sigorta birleşimi birimleri
 6. TS EN 60269-1/ IEC 60269-1 Standartı: Alçak Gerilim Sigortaları – Bölüm 1: Genel Özellikler
 7. TS HD 60269-2/ IEC 60269-2 Standartı: Alçak gerilim sigortaları – Bölüm 2: Yetkili kişiler tarafından kullanılan sigortalar için ilâve özellikler (esas olarak endüstriyel uygulama için) – A ilâ F sigortaların standart hale getirilmiş sistemlerinin örnekleri
 8. TS HD 60269-3/ IEC 60269-3 Standartı: Alçak gerilim sigortaları – Bölüm 3: Tecrübesiz kişiler tarafından kullanılan sigortalar için ilâve özellikler (esas olarak ev ve benzeri yerlerdeki uygulamalar için)- A ilâ f sigortaların standart hale getirilmiş sistemlerinin örnekleri
 9. TS 5018-1 EN 60898-1 Standartı: Elektrik yardımcı donanımları – Devre kesiciler – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma düzenleri için – Bölüm 1: Alternatif akım (A.A.) devre kesiciler
 10. TS EN 60898-2 Standartı: Elektriksel yardımcı donanımlar – Devre kesiciler – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan aşırı akım koruma için – bölüm 2: A.A. ve D.A. çalışma için devre kesiciler
 11. TS 5590 EN 60051-2 Standartı: Elektriksel Ölçü Aletleri ve Aksesuarları – Doğrudan Harekete Geçen Analog Göstergeli – Bölüm 2: Ampermetreler, voltmetreler ve voltmetreler için özel kurallar.
 12. TS 3033 EN 60529 /IEC 60529 Standartı:  Mahfazalarla Sağlanan Koruma Dereceleri. (IP kodu) (Elektrik donanımlarında)

ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANOLARI İÇİN BAŞLICA ŞARTNAME VE YÖNETMELİKLER NELERDİR?

 • Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
 • Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği
 • Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
 • Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Şartnamesi
 • Dağıtım Tabloları Teknik şartnamesi
 • Dağıtım Panoları Teknik Şartnamesi
 • 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANOLARI TEDAŞ ŞARTNAMELERİ NELERDİR?

 • TEDAŞ MLZ/2003-06.B: ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ
 • TEDAŞ MLZ/2004-046.B: ALÇAK GERİLİM SAHA DAĞITIM KUTULARI TEKNİK ŞARTNAMESİ
 • TEDAŞ MLZ/2012-058: ALÇAK GERİLİM SAYAÇ OTOMASYON PANOSU ( ASOP ) TEKNİK ŞARTNAMESİ
 • TEDAŞ-MLZ/2002-042.A: ALÇAK GERİLİM DİKEY TİP SİGORTALI YÜK AYIRICISI TEKNİK ŞARTNAMESİ
 • TEDAŞ-MLZ/96-005.A: BAĞIMSIZ EL KUMANDALI ALÇAK GERİLİM SİGORTALI YÜK AYIRICILARI TEKNİK ŞARTNAMESİ
 • TEDAŞ-MLZ/2002-040: BAKIR VE ALÜMİNYUM BARALAR TEKNİK ŞARTNAMESİ
 • TEDAŞ-MLZ/95-060.B: METAL MAHFAZALI KOMPAKT TİP OG/AG TRANSFORMATÖR MERKEZLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ (MMH-gaz’lı)

BAŞLICA ULUSLARARASI STANDARTLAR NELERDİR?

ISO: ISO (International Organization for Standardization), Uluslararası Standartlar Teşkilatı

Uluslararası Elektroteknik Komisyonu(IEC)’nun çalışma sahasına giren elektrik ve elektronik mühendisliği konuları dışında, bütün teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek gayesiyle resmi olarak 23 Şubat 1947 tarihinde Cenevre’de kurulan uluslararası teşkilât.

IEC: Uluslararası Elektroteknik Komisyonu

IEC; merkezi Cenevre (İsviçre)’de bulunan, 82 ülkenin ulusal komitelerinin üyesi olduğu, 1906 yılında kurulmuş, elektrik, elektronik ile ilgili teknolojiler konusunda uluslararası standartları hazırlayan ve yayımlayan uluslararası standart organizasyonudur.

CEN(European Committee for Standardization): Avrupa Standartlar Komitesi standartların AB düzeyinde uyumlaştırılması amacıyla faaliyette bulunan temel kurumdur. Çalışma alanı diğer iki kuruma (CENELEC ve ETSI) oranla daha geniş olan CEN, tüm sektörlerde uyumlaştırılmış AB standartları oluşturarak, ulusal standartların farklılığından doğan ve Tek Pazar’ın işleyişini olumsuz yönde etkileyen teknik engellerin kaldırılması yönünde çalışmalar yapmaktadır.

CENELEC(European Committee for Electrotechnical Standardization): Elektrik ve elektroteknik konularında Avrupa Standardı hazırlayan bölgesel bir standart kuruluşudur. Elektroteknik alanındaki standardizasyon faaliyetlerinden sorumlu bir kuruluştur.

ITU(International Telecommunication Union): Uluslararası Telekomünikasyon Birliği, merkezi Cenevre’de bulunan ve telekomünikasyon dalında birçok standardı belirleyen bir kurumdur. 17 Mayıs 1865 tarihinde kurulmuştur. Ülkemiz de üyedir.

IEEE(Institute of Electrical and Electronics Engineers): Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü, IEEE SA, IEEE’NİN standartları geliştiren organıdır.

ETSI(European Telecommunications Standard Institute): Avrupa Telekomünikasyon Standartlar Komitesi Avrupa düzeyinde standardizasyon alanında çalışmalarda bulunan üç kurumdan biridir (CEN ve CENELEC gibi).

BAŞLICA ULUSAL STANDARTLAR NELERDİR?

TS: Türk Standartlarının Kısaltmasıdır.

Türk Standardları Enstitüsü, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde hazırlanan tüzük ile 16 Ekim 1954 tarihinde kuruldu. Enstitü, 26 Mayıs 1955 tarihinde International Organization For Standardization ISO’ya ve 01 Ocak 1956 tarihinde International Electrotechnical Commission-IEC’ye üye olarak kabul edildi.

EN(Europen Norm): Avrupa Standartlarının Kısaltmasıdır.

BS(The British Standards Institution): İngiltere’nin ulusal standartlar kuruluşudur ve ilk ulusal standart kuruluşudur.

DIN(Deutsches Institut für Normung): Almanya’da standartlar ve spesifikasyonlar oluşturan ve yöneten bir kuruluştur.

GOST: Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) himayesi altında faaliyet gösteren bir bölgesel standartlar organizasyonudur. Avrupa-Asya Standardizasyon, Metroloji ve Sertifikasyon Konseyi (EASC) tarafından sürdürülen bir dizi teknik standardı ifade eder.[1] GOST standartları, ulusal standardizasyon stratejisinin bir parçası olarak başlangıçta Sovyetler Birliği hükûmeti tarafından geliştirilmiştir.

ANSI(American National Standard Institute): Amerikan Ulusal Standart Enstitüsü

JIS(Japanese Industrial Standards): Japon endüstriyel standartları

 

* Blog yazısında standartların tanımı için  https://tr.wikipedia.org/wiki sitesinden yararlanılmıştır.

SEDA ÖZEL

ELEKTRİK-ELEKTRONİK YÜKSEK MÜHENDİSİ