INSTITUTION TYPE EQUIPPED SERIES

ESI SERIES (11)

ESO SERIES (10)

ES serisinde yer alan ürünler; TEİAȘ ve TEDAȘ bünyesindeki Dağıtım Șirketlerinin ve/veya yüklenici firmaların taleplerine uygun olarak üretilen kurum tipi panolardır. Ürün serisi ESO ve ESI olmak üzere 2 alt serden oluşur.
Ürünler TEİAȘ, TEDAȘ MYD Şartnamelerine bağlı kalarak tüm kabloları numaralı, cihazları takılmış ve etiketlenmiş vaziyette donatılı olarak üretilmektedir.