cevre-yonetim-politikasi

·      Ürün ve hizmeti gerçekleştirirken doğal kaynakları, enerji ve malzeme kullanımını ekonomik ve verimli bir şekilde yapmak

·      Atıklarımızın geri kazanımı ve yeniden kullanımını sağlayarak atık oluşumunu en aza indirmek

·       Daha temiz ve yaşanabilir bir doğa için sürekli ileriye giden bir performansla yasa ve yönetmelikleri yerine getirerek çevreyi korumak ve gözetmek

·      Çalışanlarımızın, müşterilerimizin, tedarikçilerimizin, taşeronlarımızın çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin azaltılması konularında çevre bilincini geliştirmek için gerekli faaliyetleri yapmak

·       Kurulan çevre ve yönetim sistemimiz kapsamında yapılan faaliyetleri kamuoyuna duyurmak, çevreye duyarlı herkesin incelemesine açmak.

 

Çevre yönetim sistemimizden ödün vermeden çevreyi gözeterek sürekli iyileştirme faaliyetlerimize devam edeceğimizi taahhüt ederiz.